Mezinárodní konference „Assessing the Impacts of Environmental Regulation by Macroeconomic Models" (Praha, 23.–24.11. 2009)

Ve dnech 23.–24. listopadu 2009 pořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konferenci „Assessing the Impacts of...