Co je Centrum pro otázky životního prostředí UK

25 letCentrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy disponuje bohatými zkušenostmi na poli výzkumu a univerzitního vzdělávání. Naši pracovníci jsou experty ve svých oborech a výsledky jejich vědecké práce jsou hojně uplatňovány na národní i mezinárodní úrovni. Zdroje pro vědecké aktivity Centra jsou získávány z národních a mezinárodních grantů (např. Rámcové programy Evropské unie).

Centrum se aktivně podílí na univerzitní výuce, a to jak přednáškami, tak vedením diplomních prací a doktorských studentů. Mezi další činnosti patří poradní a expertní podpora rektorovi a představitelům Univerzity, tvorba interdisciplinární spolupráce ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci fakult a součástí Univerzity. Samozřejmě neopomíjí spolupráci s dalšími vysokými školami a vytváří mezinárodní spolupráci v rámci výukové a výzkumné aktivity, do kterých přináší inovativní myšlení.

V neposlední řadě naši pracovníci pomáhají iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracují při jejich akreditaci a vytvářejí témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací reagující na aktuální dění, a to napříč jednotlivými fakultami Univerzity. Centrum rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik.

Vedení Centra

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., ředitel Centra Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., d.h.c., zástupce ředitele Centra Ing. Jiří Dlouhý, zástupce ředitele,...

Etická komise pro výzkum při Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Komise posuzuje: etické aspekty výzkumu prováděného na CŽP, anebo osobami spolupracujícími s CŽP, a zahrnujícího lidské subjekty s výjimkou činností...

Organizační řád Centra (platný od 1. 7. 2014)

Plné znění Organizačního řádu Centra ve formátu pdf.

Vědecká rada Centra

Koncepčními otázkami činnosti Centra se zabývá Vědecká rada, která také hodnotí jeho hlavní výstupy. Členy VR jsou...

Historie Centra

S nápadem vybudovat Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy přišla Přírodovědecká fakulta. Ředitel fakultního Ústavu pro životní prostředí...

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740