Etická komise pro výzkum při Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Komise posuzuje: etické aspekty výzkumu prováděného na CŽP, anebo osobami spolupracujícími s CŽP, a zahrnujícího lidské subjekty s výjimkou činností spadajících do působnosti Etické komise Univerzity Karlovy. Etická pravidla, podle nichž komise projekty posuzuje, se rámcově řídí zejména etickými pravidly Americké psychologické asociace.


Komise zejména neposuzuje a nevydává dobrozdání týkající se vědeckých projektů zahrnujících pouze práci se zvířaty, ani etickou přípustnost chování vědeckých či pedagogických pracovníků.

Členové komise

1. Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D., výzkumná pracovnice CŽP UK

členka komise

2. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, odborný asistent Katedry managementu FPH VŠE

místopředseda komise

3. doc. Ing. Petr Houdek, Katedra managementu FPH VŠE 

člen komise

4. Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., výzkumný pracovník CŽP UK

člen komise

5. Mgr. Jan Urban, Ph.D., výzkumný pracovník CŽP UK, výzkumný pracovník Katedry environmentálních studií FSS MU

předseda komise

6. Ing. Mgr. Marek Vranka, odborný asistent Katedry MKPR, FSV UK, vedoucí výzkumník laboratoře PLESS při Katedře psychologie FF UK

člen komise

7. Mgr. Iva Zvěřinová, výzkumná pracovnice CŽP UK

členka komise

Postup při podávání žádosti o posouzení projektu:

1a. Pokud Váš projekt představuje žádné nebo pouze malé riziko pro účastníky (tj. riziko odpovídá riziku, s nímž se setkáme při kancelářské práci, ve škole, nebo při prohlížení internetu a současně výzkum NENÍ prováděn na zranitelných populacích, jako jsou těhotné ženy, děti mladší 18 let, lidé s omezenými rozhodovacími schopnostmi apod.) a pokud současně v rámci projektu získáváte pouze anonymní data, podejte prosím svou žádost prostřednictvím tohoto formuláře.

1b. V ostatních případech nás kontaktujte emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Přijetí žádosti Vám potvrdíme emailem. Vaše žádost bude posouzena během 2 týdnů. O rozhodnutí komise budete vyrozuměn(a) emailem. V případě schválení projektu Vám zašleme kopii potvrzení v českém a anglickém jazyce o tom, že projekt odpovídá etickým standardům pro sociálněvedění výzkum na lidech. V případě zamítnutí budete vyzván(a), abyste projekt přepracoval(a) anebo doplnil(a).

Další dokumenty

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740