Rolling Waste (TA ČR,  2020–2023)

Rolling Waste (TA ČR, 2020–2023)

Rolling Waste: Environmentální a behaviorální výzkum chování účastníků hudebních festivalů

Hlavním cílem projektu je snížení environmentální stopy open-air hudebních festivalů díky změně chování a spotřebních vzorců jejich účastníků.

Koordinátor projektu v COŽP:

Doba trvání projektu: 2020–2023

Finanční podpora: Technologická agentura České republiky (TA ČR), Program ÉTA 3

Popis projektu: Snížení zátěže na životní prostředí bude dosaženo pomocí motivace a edukace účastníků v prevenci vzniku odpadu a jeho správného třídění. Důraz je kladen na pochopení pro-environmentálního chování lidí na masových akcích. Zkoumáme efekt postojů, hodnot, přesvědčení, sociální kontroly a informací o dopadech spotřeby na změnu chování.

Očekávané výsledky:

Open-air festivaly jsou ideálním prostředím, kde zkoumat spotřební vzorce chování účastníků. Festivaly nakládají se svými odpady řízeně na daném místě, v daný čas a oslovují dobře definovanou skupinu populace. Proto je zde možné sledovat a vyhodnocovat posun v přístupu každého jednotlivce a přijetí osobní odpovědnosti za produkci odpadů. 

V rámci projektu chceme působit na účastníky letního festivalu Let it Roll během tří po sobě jdoucích ročníků. Díky kombinací různých přístupů – společenskovědních (změna vzorců chování), environmentálních (management odpadového hospodářství, LCA analýzy), technických (využívání mobilní třídící linky), marketingových (kampaň Rolling Green) a edukativních (workshopy, infostánky) – budou identifikovány bariéry a účastníci budou motivováni k tomu, aby se pokusili minimalizovat svou ekologickou stopu v rámci festivalu.

Na základě získaných poznatků bude vytvořena metodika, která umožní organizátorům festivalů snadněji uchopit otázku společenské odpovědnosti a snížit dopad festivalů na životní prostředí. Díky zapojení aplikačního garanta, asociací Festas, budou výstupy projektu dostupné všem organizátorům letních hudebních festivalů.

Partneři projektu:

  • Centrum pro otázky životního prostředí UK
  • Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí
  • Augiášův chlév s.r.o.
  • Beatworx s.r.o. 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740