MA21 (MPSV, 2021–2023)

MA21 (MPSV, 2021–2023)

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

Cílem je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE na bázi metody řízení kvality MA21. Budou systémově rozvíjeny metodické postupy a nástroje pro ÚSC (podklady pro komplexní strategické řízení, profesionální komunikaci s občany, nástroj evaluaci projektů, integrace systémů řízení kvality, expertní evaluace postupů a výstupů MA21, sdílení dobrých praxí). Veškeré poznatky a výstupy budou připraveny a využity pro odborné vzdělávání obcí a regionů.

Koordinátor projektu v COŽP:

Doba trvání projektu: 1. 10. 2015 – 30. 6. 2023

Finanční podpora: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis projektu: Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Role COŽP v projektu:

COŽP UK je odpovědný za:

  • garance rešerší a detailního metodického souboru modelových řešení dle témat MA21, tzv. MOZAIKA,
  • příprava sady 20 titulkových indikátorů kvality, návrhy interpretací,
  • řízení expertů MA21,
  • spolupráce na evaluacích, účast na akcích, vyhodnocení dat,
  • spolupráce na vzdělávání a sdílení dobré praxe, účast na akcích,
  • zpětná vazba pro nástroj evaluace projektů – indikátory.

Partneři projektu: Národní síť zdravých měst

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740