Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu-cíle a výstupy

Dlouhá, J., Macháčková Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., Neprašová, S. (2021) Envigogika, 16(1)

Článek rekapituluje teoretická východiska vzdělávání zaměřeného na rozvíjení návyků a chování v oblasti udržitelné spotřeby, a jejich prostřednictvím i na celkovou změnu životního stylu. Zdůrazňuje význam transformativního učení jakožto základního rámce pro tento typ učení, hledá související koncepty, které pomohou stanovit relevantní vzdělávací cíle - aktivní přístup, akční kompetence, klíčové kompetence pro udržitelnost. Autoři diskutují též nástroje, kterými by tyto cíle byly dosažitelné ve školní výuce: pro citlivou povahu transformativního učení a jeho působení na vnitřní změny osobnosti navrhují postupy vzdělávání pro budoucnost, kreativního učení nebo ty, jež jsou uplatňovány při řešení konfliktů a v rámci celoinstitucionálního přístupu. Výsledkem teoretických úvah i společných aktivit v praxi je návrh hodnotícího nástroje, pomocí kterého lze reflektovat postup při naplňování vzdělávacích cílů v dané oblasti - kompetencí k odpovědné spotřebě a změně životního stylu.

Contact

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

How to find us

Personal data protection

Information about data protection

Data Protection Officer
Mgr. Jan Jindra

E-mail: gdpr@cuni.cz
Phone: +420 224 491 740