Využívání a posuzování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů v kontextu vysokých škol: situace na Univerzitě Karlově

Petiška, E., Pospíšilová, M., Korhoňová, L., Dlouhý, J. (2020) Envigogika, 15(1), 1-31

Článek analyzuje současný stav a možnosti, které nabízí implementace otevřených vzděláva-cích zdrojů (OER) do vzdělávacího procesu v rámci vysokých škol, přičemž se zaměřuje na situaci na Univerzitě Karlově (UK). Nejprve je diskutována problematika OER v kontextu vysokého školství a posuzování kvality OER. Následně jsou prezentovány výsledky tematického výzkumu realizovaného v rámci UK zaměřeného na zmapování těchto zdrojů a analýzu vybraných aspektů kvality. Z výsledků plyne, že na UK jsou provozovány jako OER zejména wiki systémy. Nejlépe fungujícím wikisystémem, který má zároveň propracovaný systém zajišťování kvality, jsou pak WikiSkripta. Autoři zároveň naznačují,že stávající kritéria kvality vzdělávacích zdrojů je potřeba votevřeném prostředí modifi-kovat a přidat další, která budou reagovat na specifické vlastnosti těchto zdrojů, především jejich fluidní, včase proměnlivou povahu

Contact

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

How to find us

Personal data protection

Information about data protection

Data Protection Officer
Mgr. Jan Jindra

E-mail: gdpr@cuni.cz
Phone: +420 224 491 740