Myšlení budoucnosti a potřebnost transformativního přístupu ve vzdělávání

Macháčková Henderson, L., Dlouhá, J. (2021) Envigogika, 16(1)

Článek se věnuje potřebě transformovat vzdělávání, aby se podpořila osobní angažovanost žáků potřebná k nastartování společenských změn k udržitelné budoucnosti. Autoři se zabývají perspektivou budoucnosti ve školním vzdělávání - ukazuje, jak bychom mohli podpořit studenty při překonávání apokalyptických vizí budoucnosti, a/nebo omezit spoléhání se na technokratická řešení, která je zbavují odpovědnosti, protože neposkytují žádný prostor pro představu o tom, jak je možné aktivně přispívat a spolupracovat na utváření budoucnosti. Zkoumáme způsoby, jak žáci mohou kriticky zpochybnit dogma, že "neexistuje alternativa" k současnému dominantnímu, sebezničujícímu systému, a poskytujeme přehled pedagogických přístupů, které podporují žáky v kritickém hodnocení vlastních hodnot a zapojují jejich představivost tak, že vytváří alternativní vize budoucnosti. Článek nabízí přehled o zdrojích, které poskytují inspirativní příklady k podnícení naší představivosti týkající se toho, co možné a co se již děje. Představuje aktivity, které jednotlivcům a pedagogům zprostředkují porozumění "imaginace" budoucnosti, a podpoří jejich reflexi sebe sama jakožto činitele změny.

Contact

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

How to find us

Personal data protection

Information about data protection

Data Protection Officer
Mgr. Jan Jindra

E-mail: gdpr@cuni.cz
Phone: +420 224 491 740