Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Naši současní pracovníci

tel: 220 199 466, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: oceňování dopadů životního prostředí na zdraví dospělých a dětí, výzkum dopravního chování

tel.: 220 199 485, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce:Environmentální vzdělávání

Témata: environmentální vzdělávání a osvěta, e-learning

tel: 220 199 461, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: odborný pracovník, vedoucí oddělení environmentálního vzdělávání, IT správce

Témata: environmentální vzdělávání, především e-learning

tel: 220 199 472  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Sekretářka Centra

tel: 220 199 472, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: ředitel Centra

Témata: 

Zabývá se interakcemi bezobratlých, rostlin,  mikroorganismů a abiotického prostředí a jejich významu při tvorbě půd a v koloběhu živin;  úlohou těchto interakcí při vývoji ekosystémů poškozených velkými a rozsáhlými disturbancemi. Soustřeďuje se zejména na výsypky po těžbě uhlí. 

tel: 220 199 475,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: vedoucí oddélení Indikátory udržitelného rozvoje

Sekce: Indikátory environmentální udržitelnosti

Témata: metodologické aspekty tvorby indikátorů environmentální udržitelnosti

tel: 220 199 474  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: energetika, skleníkové plyny, indikátory udržitelného rozvoje, kvantifikace externích nákladů

tel: 220 199 482, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, částečný úvazek, Oddělení env. vzdělávání

Sekce: Environmentální vzdělávání

Témata: environmentální vzdělávání a osvěta, management projektů

tel: 220 199 468, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postavení v Centru: výzkumný pracovník

Sekce: Indikátory environmentální udržitelnosti

Témata: Indikátory vzdělávání se zaměřením na vzdělávání pro udržitelný rozvoj, sociální indikátory (hodnotově orientované postoje)

tel: 220 199 484, 721 668 736, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, částečný úvazek, 

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: Posuzování životního cyklu (LCA)

tel.: 220 199 483, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: Výzkumník, Oddělení environmentálního vzdělávání

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: Environmentální vzdělávání/vzdělávání pro udržitelný rozvoj, udržitelnost a potravinové systémy, udržitelná strava

tel.: 220 199 466, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata:

 • Hodnocení environmentálních statků, hodnocení ekosystémových služeb
 • Netržní metody oceňování, analýza rekreační poptávky
 • Ekonomické nástroje

tel: 220 199 476   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Indikátory environmentální udržitelnosti

Témata: Indikátory udržitelného rozvoje, Environmentální účetnictví, Analýza a indikátory materiálových toků

tel.: +220 199 465, e-mail: Martin Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru:  Vědecký pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: 

tel.: +420 220 199 479, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru:  Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: změna klimatu, percepce rizik, adaptace, dopady změny klimatu v zemědělství, adaptační opatření v zemědělství, kvalitativní výzkum

pracoviště: Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích, Areál UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5

tel: +420 251 080 435 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Vedoucí Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

 

tel.: +420 220 199 478 e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Právo a ekonomie v oblasti životního prostředí (kvantifikace externalit, ekonomické nástroje, netržní metody oceňování)

tel.: +420 220 199 464 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Hodnocení environmentálních statků, kvantifikace externích nákladů z energetiky a dopravy, analýza rekreační poptávky, environmentální makroekonomické modelování

tel.: +420 220 199 471, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: zástupce ředitele

Témata: Udržitelný rozvoj, indikátory, politika životního prostředí

tel.: +420 220 199 477,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: energetická a environmentální ekonomie,  energetické modelování

tel.: +420 220 199 473 e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pozice v Centru: Ekonom součásti, tajemník

Činnost v rámci Centra:

 • finanční management projektů a grantů
 • smlouvy a ostatní ekonomické záležitosti Centra

tel.: +420 220 199 477  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, vedoucí oddělení Environmentální ekonomie

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata:

 • ▪ spotřební chování a poptávka domácností, faktory ovlivňující environmentálně signifikantní chování
  ▪ oceňování netržních statků, zejména zdravotních rizik a přínosů
  ▪ hodnocení ekonomických a environmentálních dopadů regulace
  ▪ kvantifikace škod na životním prostředí a externích nákladů

tel.: +420 220 199 464  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník, t.č. mateřská dovolená

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Administrace a technická podpora projektů, příprava dat a spolupráce na kvalitativním výzkumu, organizace seminářů a konferencí

Zapojení do běžících projektů: (t.č. mateřská dovolená)

tel.: +420 220 199 478, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: Aplikace sociologických metod při netržním oceňování, sociologie životního prostředí

tel.: +420 220 199 472, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Sekretářka zástupce ředitele

tel.: +420 220 199 467  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: vztah společnosti a životního prostředí, ekosystémové služby, globální změny, biodiverzita, přivlastnění primární produkce společností (HANPP), ekologická stopa

tel: 220 199 476  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Laboratoř environmentálních stop

Témata: posuzování životního cyklu (LCA), input output analýza, indikátory materiálových toků

tel.: +420 220 199 479  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozice v Centru: Výzkumný pracovník

Sekce: Environmentální ekonomie a sociologie

Témata: přijatelnost politik, environmentálně signifikantní chování, mimotržní oceňování, vnímání environmentálních a zdravotních rizik

V průběhu existence Centra zde byli také zaměstnáni:

 • Andrew Barton, M.IntSt. (projektový manažer, env. vzdělávání).
 • Suzanne Billharz (Indikátory udržitelného rozvoje),
 • Ing. Vladislav Bízek, CSc. (politika životního prostředí),
 • Ing. Jan Brůha, Ph.D. (ekonomie životního prostředí),
 • Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. (ekonomie životního prostředí),
 • Radek Červinka (knihovna),
 • Mgr. Bohumil Fišer (knihovna),
 • MSc. Fusako Tsuchimoto (env. ekonomie),
 • Ing. Ivana Hönigová (environmentální vzdělávání),
 • Jan Horáček (civilní služba),
 • RNDr. Vojtěch Hrouda (Národní strategie udržitelného rozvoje),
 • Ing. Radim Kohoutek (civilní služba),
 • Mgr. Jiří Koukal (civilní zaměstnanec, výzkum, env. vzdělávání),
 • Mgr. Jana Kožnarová (indikátory udržitelného rozvoje),
 • Mgr Petra Kušková (indikátory udržitelného rozvoje),
 • RNDr. Miloš Kužvart (tajemník),
 • Ing. Katarina Markošová (Envigogika),
 • Mgr. Barbora Miovská (knihovna),
 • Ing. Lenka Pachmanová (env. vzdělávání),
 • Mgr. Ondřej Perlík (knihovna),
 • Mgr. Andrea Proková (komunikace),
 • PhDr. Ivan Rynda (zástupce ředitele),
 • Mgr. Běla Šimečková/Korýdková (PHARE),
 • Ing. Dagmar Šroglová (koordinace projektů a finance),
 • Mgr. Marcela Zadražilová (PHARE),
 • Mgr. Martin Zahradník (env. vzdělávání),
 • Mgr. Daniela Zichová (výzkum - indikátory).

Přihlášení

.