Environment Centre cz bw204

Laboratoř environmentálních stop

V laboratoři environmentálních stop se zabýváme kvantifikací dopadů na životní prostředí se zahrnutím celého životního cyklu produktů. Zaměřujeme se na environmentální stopu mezinárodního obchodu, individuálních produktů, domácností, měst, států i širších regionů. Aplikujeme existující přístupy, například uhlíkové, ekologické, vodní, materiálové stopy a stopy využití území a zároveň rozvíjíme vlastní přístupy k posuzování dopadů na ekosystémy a ekosystémové služby. Využíváme metody posuzování životního cyklu produktu (life cycle assessment, LCA) a analýzy vstupů a výstupů (input-output analysis, IOA). V oblasti LCA patříme ke špičce v České Republice, v oblasti environmentální input-output analýzy patříme ke světové špičce. Rozvíjíme zejména multi-regionální input-output analýzu s environmentálním rozšířením pro kvantifikaci stopy využití území a souvisejících dopadů na ekosystémy.

Více o naší laboratoři.

Přispíváme do těchto projektů:

 • GAČR EXPRO 2019-2023: Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů (FE3M)

Aktuální vědecké články Laboratoře environmentálních stop

Výstupy

Mezi nejvýznamnější výstupy našich pracovníků patří webová aplikace pro kvantifikaci environmentálních dopadů spotřeby potravin Kalkulačka Nutriční stopy pokrmů a vědecké publikace.

Více se dozvíte zde.

footprint

 
 
 

Klíčová slova: biodiverzita, ekosystémové služby, životní prostředí, strava, zemědělství, změna klimatu, užití půdy, emise, voda, energie, LCA, IOA, mezinárodní obchod, spotřeba domácností, EPD, Environmentální prohlášení o produktu, posuzování životního cyklu

Tým: Jan Weinzettel, Dana Kapitulčinová, Dominika Kafková a Davina Vačkářová.

V laboratoři environmentálních stop se zabýváme kvantifikací dopadů na životní prostředí se zahrnutím celého životního cyklu produktů. Zaměřujeme se na environmentální stopu mezinárodního obchodu, individuálních produktů, domácností, měst, států i širších regionů. Aplikujeme existující přístupy, například uhlíkové, ekologické, vodní, materiálové stopy a stopy využití území a zároveň rozvíjíme vlastní přístupy k posuzování dopadů na ekosystémy a ekosystémové služby. Využíváme metody posuzování životního cyklu produktu (life cycle assessment, LCA) a analýzy vstupů a výstupů (input-output analysis, IOA). V oblasti LCA patříme ke špičce v České Republice, v oblasti environmentální input-output analýzy patříme ke světové špičce. Rozvíjíme zejména multi-regionální input-output analýzu s environmentálním rozšířením pro kvantifikaci stopy využití území a souvisejících dopadů na ekosystémy.

Hnací myšlenkou pro naši vědeckou práci je skutečnost, že dopady lidské společnosti na životní prostředí překračují kapacitu naší planety potřebnou pro zachování příznivých podmínek pro fungování naší společnosti na této planetě. Dopady z životního cyklu produktů přitom bývají často opomíjeny v rozhodovacích procesech, které mají tendenci soustřeďovat se pouze na procesy, jejichž dopady vidíme, případně je máme možnost ovlivnit. Důležitá je však skutečnost, že planeta je zde pouze jedna a environmentální problémy jsou globální a týkají se všech jejích obyvatel. Nelze považovat za řešení problémů takové změny, které pouze přesouvají environmentální problémy z jednoho místa planety na místo jiné. Metody, které používáme a dále rozvíjíme, se snaží podchytit celý globální výrobní řetězec bez ohledu na hranice států.

Spolupracujeme s řadou vědců ať už z našeho centra nebo z významných světových univerzit.

Jsme otevřeni spolupráci, která:

 • Cílí na významné vědecké výsledky (rozvoj a aplikaci přístupů, které ovládáme)
 • Zviditelní význam environmentálních stop pro vládu, veřejnou správu, komerční sféru a veřejnost

Mezi nejvýznamnější výstupy našich pracovníků patří webová aplikace pro kvantifikaci environmentálních dopadů spotřeby potravin Kalkulačka Nutriční stopy pokrmů a vědecké publikace:

 • Weinzettel, J., D. Vačkář, and H. Medková. 2018. Human footprint in biodiversity hotspots. Frontiers in Ecology and the Environment 16(8): 447-452.
 • Weinzettel, J. and R. Wood. 2018. Environmental Footprints of Agriculture Embodied in International Trade: Sensitivity of Harvested Area Footprint of Chinese Exports. Ecological Economics 145: 323-330.
 • Mach, R., J. Weinzettel, and M. Ščasný. 2018. Environmental Impact of Consumption by Czech Households: Hybrid Input–Output Analysis Linked to Household Consumption Data. Ecological Economics 149: 62-73.
 • Medková, H., D. Vačkář, and J. Weinzettel. 2017. Appropriation of potential net primary production by cropland in terrestrial ecoregions. Journal of Cleaner Production 150: 294-300.
 • Pfister, S., A. M. Boulay, M. Berger, M. Hadjikakou, M. Motoshita, T. Hess, B. Ridoutt, J. Weinzettel, L. Scherer, P. Döll, A. Manzardo, M. Núñez, F. Verones, S. Humbert, K. Buxmann, K. Harding, L. Benini, T. Oki, M. Finkbeiner, and A. Henderson. 2017. Understanding the LCA and ISO water footprint: A response to Hoekstra (2016) “A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA”. Ecological Indicators 72: 352-359.
 • Wood, R., K. Stadler, T. Bulavskaya, S. Lutter, S. Giljum, A. de Koning, J. Kuenen, H. Schütz, J. Acosta-Fernández, A. Usubiaga, M. Simas, O. Ivanova, J. Weinzettel, J. H. Schmidt, S. Merciai, and A. Tukker. 2015. Global sustainability accounting-developing EXIOBASE for multi-regional footprint analysis. Sustainability (Switzerland) 7(1): 138-163.
 • Weinzettel, J., K. Steen-Olsen, E. G. Hertwich, M. Borucke, and A. Galli. 2014. Ecological footprint of nations: Comparison of process analysis, and standard and hybrid multiregional input-output analysis. Ecological Economics 101: 115-126.
 • Weinzettel, J., E. G. Hertwich, G. P. Peters, K. Steen-Olsen, and A. Galli. 2013. Affluence drives the global displacement of land use. Global Environmental Change 23(2): 433-438.
 • Schoer, K., R. Wood, I. Arto, and J. Weinzettel. 2013. Estimating raw material equivalents on a macro-level: Comparison of multi-regional input-output analysis and hybrid LCI-IO. Environmental Science and Technology 47(24): 14282-14289.
 • Galli, A., J. Weinzettel, G. Cranston, and E. Ercin. 2013. A Footprint Family extended MRIO model to support Europe's transition to a One Planet Economy. Science of the Total Environment 461: 813-818.
 • Weinzettel, J. 2012. Understanding Who is Responsible for Pollution: What Only the Market can Tell UsuComment on "An Ecological Economic Critique of the Use of Market Information in Life Cycle Assessment Research". Journal of Industrial Ecology 16(3): 455-456.
 • Weinzettel, J., M. Havranek, and M. Scasny. 2012. A consumption-based indicator of the external costs of electricity. Ecological Indicators 17: 68-76.
 • Steen-Olsen, K., J. Weinzettel, G. Cranston, A. E. Ercin, and E. G. Hertwich. 2012. Carbon, Land, and Water Footprint Accounts for the European Union: Consumption, Production, and Displacements through International Trade. Environmental Science & Technology 46(20): 10883-10891.
 • Schoer, K., J. Weinzettel, J. Kovanda, J. Giegrich, and C. Lauwigi. 2012. Raw material consumption of the European union - concept, calculation method, and results. Environmental Science & Technology 46(16): 8903-8909.
 • Ewing, B. R., T. R. Hawkins, T. O. Wiedmann, A. Galli, A. Ertug Ercin, J. Weinzettel, and K. Steen-Olsen. 2012. Integrating ecological and water footprint accounting in a multi-regional input-output framework. Ecological Indicators 23: 1-8.