Udržitelná spotřeba a životní styl jako vzdělávací téma : Jaké vzdělávací cíle si stanovit, když chceme předjímat společenské změny?

Dlouhá, J., Macháčková Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., Neprašová, S. (2020) Envigogika, 15(1), 608

Pro podporu odpovědného spotřebního chování (naplňující jeden z Cílů udržitelného rozvoje, SDG 12) stanovilo UNESCO vzdělávací cíle - soubor kompetencí pro různé úrovně vzdělávání. Článek si klade za cíl ukázat jejich podstatu - tedy jaké domény učení je třeba zapojit při jejich rozvíjení (kognitivní, emocionální, sociální a/nebo behaviorální), a jak souvisí se schopností utvářet udržitelnou budoucnost. Na základě analýzy lze dovodit, že vzdělávací cíle pro SDG 12 jsou stanoveny tak, aby působily na všechny složky osobnosti a byly tak součástí holisticky zaměřeného vzdělávání; současně je zde silně přítomna transformativní dimenze učení - což je i znakem vzdělávání pro udržitelnost obecně. Autoři dále popisují, jak mohou být vzdělávací cíle pro výchovu odpovědného spotřebitele konkrétně naplněny prostřednictvím programu navrženého pro různé vzdělávací stupně a typy škol. Vzdělávání tohoto typu může přinést nejen potřebné znalosti, ale též působit na proměnu zažitých vzorců myšlení a chování, což je pro změnu spotřebitelských zvyklostí a životního stylu obecně důležité. Celkovým cílem zde představeného programu je dovést děti/žáky/studenty k poznání, že jsou aktivní součástí ekonomiky, a mohou prostřednictvím svého každodenního rozhodování formovat podobu ekonomického systému. K tomuto cíli byly vytvořeny a zde představeny vzdělávací a metodické materiály různého typu.

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740