Výběr konferencí pořádaných a spolupořádaných Centrem v minulosti

konferenceNíže naleznete výběr konferencí, které pořádalo nebo spolupořádalo Centrum pro otázky životního prostředí UK v letech 2000 až 20010. U stručných anotací nalezente odkazy na podrobnější popis konferencí. 

 

 

 

 

Hledání odpovědí na výzvy současného světa 2000 (Praha, 25.-26.1. 2000)

Tuto mezinárodní konferenci uspořádalo Centrum ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život. Konference pojmenovala některé skutečnosti typické pro současnou českou společnost, jimiž jsou: nezájem o reálné procesy v okolním světě, určitá zahleděnost naší vědy do sebe samé a neochota změnit základní přístupy i způsob výuky a její organizaci. Nedostatečný důraz je ve výuce kladen na oblast kompetencí: studentům nejsou zprostředkovány potřebné komunikační dovednosti, nejsou pěstovány důležité postoje; pružnost a výkonnost absolventů ve smyslu tvůrčího přístupu k problémům je nízká. Sborník z tohoto setkání obsahuje významné příspěvky týkající se pojetí výuky na vysokých školách, otázek vstupu do Evropské unie i některých globálních problémů.V souladu se závěry se Centrum chopilo úkolu rozpracovat metodické otázky výuky interdisciplinárních oborů na vysokých školách. Více informací  o konferenci.

Environment and Universities in Europe (Praha, 6. - 9.3 2003)

Mezinárodní konferenci pořádalo Centrum spolu s univerzitou ve švýcarské Kostnici. Konference byla projevem snah o prohloubení komunikace mezi vědci různých částí Evropy, jejichž životní prostředí, jeho výzkum i výuka prošly díky historickým událostem velmi odlišným vývojem. Více informací o konferenci.

Education for a sustainable future: Shaping the practical role of higher education for sustainable development (Praha, 10.–11. 9. 2003)

Konference – pořádaná s Mezinárodní asociací univerzit (IAU) – projednávala možnosti vzdělávání pro udržitelný rozvoj na nejvyšší univerzitní úrovni. Více informací o konferenci

Approaches to Assessing the Environment: Methods on quantification of the impacts and externalities within the environmental area (Praha, 2.–3. 10. 2003)

Kulatý stůl k oceňování environmentálních škod, zdrojů a dopadů na lidské zdraví a modelování ekonomických dopadů. Více informací o konferenci

Millennium Ecosystem Assessment Meeting (Praha, 13.-17.10. 2003)

Jeden z klíčových workshopů Miléniového hodnocení ekosystémů. Několik set vědců diskutovalo první návrhy kapitol závěrečných výstupů, které jsou ke shlédnutí zde.

Assessment of Sustainability Indicators (Praha, 10.–14. 5. 2004)

Mezinárodní workshop pořádaný v rámci projektu SCOPE a ve spolupráci s Evropskou environmentální agenturou a UNEP. Cílem semináře bylo zhodnotit pokrok ve vývoji metod a koncepcí používaných při tvorbě indikátorů. Více informací o workshopu

Mezinárodní aktivity vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Praha, 1. 6. 2004)

Setkání Fóra vysokoškolských učitelů: vzdělávání pro udržitelnou budoucnost.

Lectures in Non-market Valuation Methods in the Environmental Area (Praha, 21.–22. 10. 2004)

Environmentální sekce v rámci Konference FSV, FF a COŽP UK „Rozvoj české společnosti v EU“. Z konference pochází sborník Development of the Czech Society in the Europen Union Development of the Czech society in the European union. Více informací o konferenci

Acid Rain 2005 (Praha, 12.–17. 6. 2005)

Spolupořadatelství (s ČHMÚ, ČGS a MŽP) velké mezinárodní vědecké konference k problematice kyselých dešťů.

Co znamená udržitelnost pro univerzity (Praha 5.–6. 9. 2005)

Konference k zahájení Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj na půdě vysokých škol. Projednala možnosti univerzit při uplatnění tématu udržitelnosti ve výuce, výzkumu a při spolupráci s praxí. Více informací o konferenci

Globalizace a globální problémy: univerzální kontext pro studium různých oborů (Praha, 18. 10. 2006)

Konference diskutovala proces globalizace z hlediska vlivu na praxi v různých oblastech s cílem otevřít nové pohledy na výuku založenou na sdílení oborových zkušeností. Více informací o konferenci

Measuring state of nature: concepts and indicators (Praha, 19.–20. 10. 2006)

Mezinárodní workshop pořádaný ve spolupráci s IUCN a s podporou VÚKOZ. Cílem bylo diskutovat současné přístupy k hodnocení stavu živé přírody a možnosti tvorby indikátorů, včetně vysoce agregovaných (indexů). Více informací o konferenci

External Costs of Waste Treatment, Food Production, And Industry: Harmonising And Sharing of Operational Estimates - MethodEx Conference (Praha, 11. 12. 2006)

Diskuse metod kvantifikace externalit a jejich aplikace v propočtech dopadů aktivit. Spolupořádáno s AEA Technology. Více informací o konferenci

EA–SDI: Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators (Praha, 23.–25. 5. 2007)

Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s UJEP, ČSÚ a MŽP, zaměřená na prezentaci teoretických přístupů i praktických aplikací v oblasti environmentálního účetnictví a indikátorů udržitelného rozvoje. Více informací o konferenci

Socioekonomické bariéry udržitelné dopravy (Praha, 18. 6. 2007)

Konference v rámci projektu MOBIDAYS. Byly diskutovány možnosti překonání bariér udržitelné dopravy. Více informací o konferenci

Mezinárodní konference ConAccount 2008: Urban metabolism: measuring the ecological city (Praha, 11.–12.9.2008)

Tématem konference byly různé aspekty materiálových a energetických toků na úrovni měst. Více informací o konferenci

Mezinárodní konference "Valuation of Environment-Related Health Impacts" (Praha, 17.–18.9.2009)

Hlavním cílem konference bylo představit nové empirické výsledky oceňování environmentálních účinků na zdraví dětí. Více informací o konferenci.

Konference Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ (Praha, 23.9.2009)

Konference byla jedním z pravidelných setkání Fóra VŠ učitelů mapujících (z teoretického i praktického hlediska) současný stav vzdělávání pro udržitelný rozvoj na půdě vysokých škol. Jejím cílem bylo ukázat současné možnosti univerzit při uplatnění témat udržitelnosti ve výuce, výzkumu a při spolupráci s praxí. Více informací o konferenci.

Mezinárodní konference „Assessing The Impacts Of Environmental Regulation By Macroeconomic Models" (Praha, 23.-24.11. 2009)

Tématem konference bylo modelování dopadů environmentální regulace na ekonomiku, zvláště pak na sektor energetiky. Více informací o konferenci.

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740