Program konference

Níže naleznete stručný program konference "Hledání odpovědí na výzvy současného světa". Přehled textů jednotlivých přednášek naleznete zde.

25. ledna 2000

1.     část  - trvale udržitelný rozvoj a základy vzdělanosti (teoretický úvod)

Tématem je všeobecná vzdělanost a environmentální gramotnost (v učebních programech vysokých škol)

9.00

Prezentace

9.30

Zahájení - PhDr. Ivan Rynda (Univerzita Karlova) „Trvale udržitelný rozvoj“

 

Doc. Martin Braniš (Univerzita Karlova) „Změny v pojetí environmentálního vzdělávání“

 

Doc. Jan Sokol (Univerzita Karlova) „Všeobecné vzdělání v občanské společnosti“

10.30

Přestávka

11.00

Prof. Jan Keller (Masarykova Univerzita)  „Co snižuje účinnost environmentální osvěty?“

 

Prof. Hana Librová (Masarykova Univerzita) „Místo krasoduchů a latiníků v environmentálním vzdělávání“

 

Prof. Jiří Matoušek (VUT Brno) „TUR jako globální strategie vývoje postmoderní společnosti a jeho reflexe ve výchově technické inteligence“

  Prof. Jiří Kotásek (Univerzita Karlova) „Vzdělávací politika“  
  Ing. Josef Seják (ČEU) „Human Development Program - základní informace“ 

12.30

Oběd

2.     část – Sektorová politika a její současné trendy v souvislosti se vstupem České republiky do EU

Praktické důsledky politických programů a podnikatelských aktivit, jejich odraz v přípravě vysokoškolsky vzdělaných odborníků

14.00

Prof. Bedřich Moldan (Ministerstvo životního prostředí –– hlavní vyjednavač pro vstup do EU) „Místo environmentálních problémů v politice EU“

 

Ing. Ivan Kasalický (Ministerstvo pro místní rozvoj) „Obce“

 

PhDr. Ivan Gabal (Gabal Analysis and Consulting) „Připravenost k převzetí norem EU na místní, regionální a veřejné úrovni“

 

Ing. Jiří Dlouhý (Univerzita Karlova) „Připravenost dalších kandidátských zemí na vstup do EU“

15.45

Přestávka

16.15

Ing. Karel Jech  (Společnost pro trvale udržitelný život) „Nevládní organizace a vstup do EU“

 

Ing. Tomáš Zídek (náměstek ministra zemědělství) „Zemědělství a životní prostředí v souvislosti se vstupem do EU“

 

Dr. Ladislav Miko (Státní inspekce životního prostředí) „Problém implementace práva EU z pohledu jeho prosazování“

 

Ing. Petr Bučina - Ing. Ruth Bízková (Ministerstvo průmyslu a obchodu) „Strategie průmyslové politiky ČR v souvisosti se vstupem do EU“

 

MUDr. Roman Vyhnánek (České ekologické manažerské centrum) „Frekvence a perspektivy témat udržitelného rozvoje v podnikatelských sdruženích“

 

Ing. Josef Zatloukal (Ministerstvo dopravy) „Doprava a životní prostředí“

  Ing. Petr Ježek  (Vysoká škola ekonomická Praha) „ Ekonomické vzdělání: ke krizi či z krize?“

18.30

Vytvoření pracovních skupin a zahájení jejich práce (prof. Bedřich Moldan) 

26. ledna 2000

3.     část - práce v pracovních skupinách – hledání odpovědí na výzvy současného světa

9.00 – 11.00

Je vzdělání schopno přispět k odpovědi na výzvy současného světa?

Práce v pracovních skupinách:

  • průmysl, výrobní sféra

  • obce

  • státní správa

  • neziskový sektor

  • vzdělávací systém, věda 

11:00 Doc. Václav Mezřický (Univerzita Karlova) „Globální problémy civilizace“

 

Prof. Miloslav Petrusek (Univerzita Karlova)„Sociální souvislosti globalizace: globalizace – kultura – jeden svět?“

12:30

Prof. Bedřich Moldan - závěry z pracovních skupin, závěr konference

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740