Konference Naše společná přítomnost 2016

Zveme vás na konferenci Naše společná přítomnost 2016, letos s podtitulem Velké naděje, projekty, omyly – snahy o pochopení a ovládnutí přírody v minulosti a dnes. Konference se koná 31. března ‑ 1. dubna 2016 na Filosofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 104 (1. patro) – její program je zde.

Cílem konference je vyprovokovat transdisciplinární debatu na pomezí ekologie, společnosti a kultury, letos zaměřenou na ohledávání přesahů nejen oborových, ale též souvislostí místních a především historických. Chceme tak nově reflektovat vztah člověka k přírodě, možnosti jejího přetváření či soužití s ní. Ve spolupráci Centra pro otázky životního prostředí UK (stalo se hlavním pořadatelem tohoto ročníku konference) a dalších institucí, především Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se pokoušíme zasadit historické téma do kontextu současného složitého a riskantního světa i hledání cest k jeho nápravě.

Naše společná přítomnost je silná metafora, jež od r. 2011 zastřešuje konference pořádané mezioborovým týmem z různých akademických pracovišť – konkrétní zaměření jednotlivých ročníků kombinuje zájem o aktuální společenské problémy se snahou o jejich precizní popis či analýzu. Zapojení různorodých odborníků i lidí z praxe vždy vedlo k podnětným diskusím, jejichž témata jsou dále rozvíjena v následných publikacích. Podrobné informace o pěti dosud proběhlých konferencích je možné přehledně najít zde: http://www.ecoology.org/.

Na organizaci konference se podílejí (více o nás se dozvíte také zde ) :

Centrum pro otázky životního prostředí , Univerzita Karlova v Praze (COŽP UK).

Ekonomická fakulta , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Ústav pro soudobé dějiny , Akademie věd České republiky

Transkulturní komunikace , Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Společnost pro udržitelný život .

Envigogika , odborné recenzované periodikum vydávané Univerzitou Karlovou v Praze


Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740