Globalizace a globální problémy - program a přihláška na konferenci

Níže naleznete program konference a přihlášku na ni.

Registrace 9:00 - 10:00

Možnost vystavení přinesených materiálů na posterech

Dopoledne (10:00 – 12:00)

 • Václav Mezřický: Proces globalizace a jeho důsledky pro změny oborových a vzdělávacích paradigmat; mezinárodní srovnání

  Právnická fakulta UK

 • Jana Hybášková: Vztah politiky ČR k procesu globalizace

  Evropský parlament

 • Ivan Rynda: Strategie řešení globálních problémů

  Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK

Odpolední program (13:00 – 14:40)

 • Jana Dlouhá: Úvod – Globalizace jako celouniverzitní kurz, perspektivy spolupráce

  Centrum pro otázky životního prostředí UK

 • Naděžda Antošová: Výuka předmětů z oblasti globalizace a globálních problémů na Ekonomické fakultě VŠB

  Katedra evropské integrace, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava

 • Vladimír Jeníček: Fenomén globalizace

  VŠE v Praze

 • Josef Novotný: Globalizace a společensko-ekonomické nerovnosti

  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

 • Marta Kolářová: Globalizace ve výuce na katedře sociologie FSV UK

  Fakulta sociálních věd UK Praha, Sociologický ústav AV ČR

Odpolední program (15:00 - 17:00)

 • Dušan Pavlů, Petr Podlešák: Globální souvislosti marketingových komunikací

  Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Pavel Herot: Hlas obhájců přírodního zájmu v mediální agendě konfliktních situací

  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

 • Martin Braniš: Globální problémy v kontextu přírodních věd

  Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK

 • Josef Nedoma, Lea Nedomová: Environmentalistika a její globální souvislosti

  VOŠ Jihlava, VŠE Praha

 • Diskuze, závěr

Účast na konferenci je otevřená pro všechny zájemce (zdarma), registrace zahrnující oběd možná do 14. 9. 2006.

Přihláška na konferenci

Přihlášky prosím zasílejte na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

. Pokud chcete celý text pozvánky s přihláškou vytisknout, využijte funkci "Tento dokument ke stažení ve formátu pdf" v rámečku nahoře vpravo.

Jméno*, příjmení*:

Instituce*, postavení:

Adresa*:

e-mail*:

telefon:

 

Přihlašuji se na oběd: ANO/NE (obědy budou hrazeny pořadatelem)

Vysvětlivky: * povinné údaje

Konference patří do cyklu pravidelně pořádaných setkání Fóra vysokoškolských učitelů. Je součástí projektu JPD3 „Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti“.

V jeho rámci je tento projekt podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740