Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)

Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)

Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe

Projekt je zaměřen na přínosy pro praxi - k tomuto cíli mobilizuje odborné kapacity řešitelů, a využívá potenciál aplikačního garanta tak, aby nové vědecké poznatky sehrály pozitivní roli v regionálním udržitelném rozvoji.

Poskytovatel

Technologická agentura ČR, program Éta 

Doba trvání projektu

 02/2019–1/2022

Koordinátor projektu v Centru

 Jana Dlouhá

Partneři projektu

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Popis projektu

 Tříletý projekt celoživotního vzdělávání využije inovačního potenciálu vysokých škol a dalších organizací k podpoře schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR. Na potřebu nových znalostí a kompetencí projekt reaguje vytvořením systému školení v síti Místních akčních skupin, který bude vypracován v interakci několika institucí a místních aktérů, testován a implementován v podobě certifikované Metodiky. Na základě nejnovějšího vědeckého poznání v dané oblasti i zkušeností praxe vzniknou metodické a podkladové materiály pro 9 tematických okruhů a Portál regionálního UR. Bude zmapována situace na místě pro tvorbu strategií a vytvořeny nástroje pro hodnocení dopadu vzdělávacích intervencí. Výsledky podpoří procesy regionálního rozvoje na základě iniciativy „zdola“.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

  •  Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu - 01-2022
  • Regionální udržitelný rozvoj perspektivou SDGs - Článek v odborném periodiku - 08-2021
  • Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově - jak podporovat transformační procesy v praxi? - Článek v odborném periodiku - 09-2021
  • Portál udržitelného regionálního rozvoje - 12-2020
  • Mapovací a plánovací studie -  08-2019
  • Podkladové materiály pro kurzy  - 08-2019
  • Metodické materiály pro kurzy - 08-2020
  • Závěrečný workshop -  10-2021

Výsledky projektu v rámci COŽP

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740