Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Školy pro budoucnost (OP PPR, 2020–2022)

Poskytovatel

 Operační program Praha - pól růstu ČR

Doba trvání projektu

 duben 2020–červen 2022

Koordinátor projektu v Centru

Jana Dlouhá/Laura Henderson

Partneři projektu

  • Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. (koordinátor),
  • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze
  • UUUL, z.ú.

Popis projektu

Projekt na 6 ZŠ v Praze zavádí program kreativní výuky Kreativní partnerství, který staví na spolupráci umělců s učiteli při přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího znalosti dětí, jejich samostatnost a schopnost veřejně se angažovat v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformativní učení, které by podpořilo sebepojetí žáků jako aktérů změny. Ti by se měli naučit nejen si představovat alternativní budoucnost, ale i přispívat k jejímu budování, měli by dokázat se samostatně rozhodovat a vyjadřovat svůj hlas, kriticky reflektovat hodnoty formující současnou společnost a účastnit se aktivně vytváření spravedlivé a životaschopné společnosti budoucí. Projekt podpoří více než 400 žáků.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Změříme se na specifické cíle:

  1. Rozvíjet výuku podporující transformativní učení, myšlení budoucnosti, rozvoj kompetencí pro udržitelný rozvoj a akceschopnost žáků. Aktivity ve třídě jsou založeny na prakticky orientované výuce, kde se žáci pod vedením učitele a umělci zabývají změnami v reálném světě.
  2. Podporovat aktivní výukové metody kladoucí důraz na kreativní vzdělávání, integraci vyučovaných témat, interdisciplinární vazby - ve spolupráci s učiteli a umělci. Navržené postupy budou implementovány do školních programů, přičemž budou využity aktivizační metody, postupy kreativního učení, a další umělecké metody a nástroje.
  3. Rozvíjet schopnosti reflexe hodnot, kritického myšlení, sociálního učení, tvořivosti, dovedností při řešení problémů a další kompetence žáků. Projekt zahrnuje procesy participace a spolupráce tak, aby žáci měli příležitost zapojit se do důležitých rozhodovacích procesů (např. výběru umělce / uměleckého média, určení témat projektu na základě procesu mapování zájmu žáků a výzev místní udržitelnosti, výběru možných aktivit, organizace veřejného fóra). Činnosti povedou k získání zkušenosti s učením na místě, propojením se skutečným životem v místní komunitě,

Výsledky projektu v rámci COŽP

Příprava aktivit a rozvoj v metod kreativního vzdělávání: teoretický základ projektu vychází z konceptu akčních kompetencí (Jensen a Schack 1997), Lundyho modelu participace (Lundy, 2007), konceptů klíčových kompetencí pro udržitelnost (Rieckmann, 2017) a kreativních návyků mysli (Lucas et al, 2013); využívá Nerstromův (2014) model transformativního učení.

Realizace programu Kreativní partnerství: projekt podpoří více než 400 žáků.

Na základě akčního výzkumu bude vytvořena shrnující zpráva o jeho závěrech, včetně zmapovaných dopadů na žáky.

Dětský Think Tank: Think Tank je prostorem a podpůrnou strukturou, které žákům pod vedením umělců a expertů umožní hloubkové zkoumání témat udržitelného rozvoje, a zároveň příležitostí rozvíjet schopnost formulovat řešení a uskutečnit akční kroky.

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740