REKULTIVACE (MZe, 2017–2021)

REKULTIVACE (MZe, 2017–2021)

Optimalizace managementu obnovy lesních porostů na stanovištích dotčených povrchovou těžbou – REKULTIVACE

Webové stránky projektu

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství, Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ, Číslo projektu: QK1710241

Doba trvání projektu:

2017–2021

Odpovědný řešitel za COŽP UK:

Webové stránky projektu

Kontaktní osoba:

Jan Melichar, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spolupracující instituce:

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
  • IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Popis projektu:

Cílem projektu je komplexní vyhodnocení velkoplošných lesních rekultivací na stanovištích pozměněných povrchovou těžbou hnědého uhlí. Předmětem hodnocení jednotlivých typů lesnické obnovy bude potenciální hodnota obnoveného lesního ekosystému s ohledem na primární produkci daného porostu i možnost naplnění ekosystémových služeb - sekvestrace uhlíku, retence vody v půdě, biodiverzita, protierozní a kulturní služby.

Na základě provedených průzkumů půd a vegetace a inventarizačního lesnického a sociologického šetření budou navrženy rámcové směrnice lesního hospodaření kategorizované podle půdních a klimatických profilů a softwarová aplikace pro optimalizaci lesního hospodaření s ohledem na potenciál ekosystémových služeb při zachování produkční funkce rekultivovaného porostu.

Hlavní výsledky projektu:

1. Rámcové směrnice hospodaření pro lesní rekultivace

2. Software pro optimalizaci lesního hospodaření na antropogenních stanovištích ovlivněných těžbou

Řešitelský tým za COŽP UK:

  • Jan Melichar
  • Kateřina Kaprová
  • Markéta Braun Kohlová
  • Jan Frouz
  • Vojtěch Máca
  • Petr Pavelčík

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740