ICELAND 2016 - Potenciál pro udržitelnou turistiku v ekologicky citlivých oblastech (Granty EHP, 2016)

Iceland2016aPotenciál pro Podpora enPotenciál pro udržitelnou turistiku v ekologicky citlivých oblastech

V rámci projektu byla vytvořena institucionální spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a University of Iceland, byl podpořen společný výzkumný program a byly posíleny kapacity pro spolupráci v oblasti vzdělávání. Partneři podepsali dohodu o porozumění; společně vytvořili metodiku pro posouzení potenciálu pro udržitelný cestovní ruch a tuto metodiku využili v ČR v Národním parku Šumava.

V této oblasti byl realizován výzkum místních hráčů pomocí strukturovaných rozhovorů a byla vytvořena případová studie a tato byla srovnána s podobnými případy na Islandu. Byla také vytvořena výzkumná zpráva, která je také základem připravovaného společného vědeckého článku, který bude publikován nad rámec projektu. Případová studie bude také sloužit v budoucnu v on-line výuce Karlovy Univerzity. Výstupy a zjištění projektu byly prezentovány na setkání s místními obyvateli na Šumavě. Téma projektu je inovativní v ČR v oblasti výzkumu a vysokého školství.

Donor

DZS - Granty EHP.  Projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)

Trvání projektu

Leden 2016 – září 2016

Odpovědná osoba v Centru

 Jiří Dlouhý - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 220 199 461

Popis projektu

Cílem projektu je institucionální spolupráce, rozvoj společného výzkumného programu a spolupráce ve výuce. Univerzita Karlova a Inslandská univerzita v minulosti doposud nenavázaly spolupráci a tento projekt sitaci mění.

Co se týče výsledků, společná metodologie výzkumu bude rozvíjena a uplatněna v ČR, kde byly data shromážděna a budou používána pro vývoj případové studie. Zkušenosti obou partnerů budou využity i v budoucnu: islandský partner má tradici ve výzkumu udržitelného rozvoje se zaměřením na sociální aspekty a uplatňuje participační kvalitativní analýzy systému a používá geografických informačních systémů v rámci výzkumu udržitelného cestovního ruchu. Český partner vyvíjí metody analýzy aktérů,  výzkumu metod vyjednávání a rozhodovacích procesů a buduje rozsáhlou databázi českých regionálních rozvojových případových studií, které jsou následně analyzovány z hlediska udržitelnosti. Centrum pro otázky životního prostředí se navíc zabývá indikátory udržitelného rozvoje s ohledem na např. sociální učení. V rámci tohoto projektu budou společně testovány vybrané ukazatele udržitelného cestovního ruchu, aby byl posouzen potenciál pro cestovní ruch v daném regionu. Výměna zkušeností a know-how je vnímána jako přínosná pro obě strany: Island je region, který má jedinečné, ale velmi citlivé stanovištní podmínky v oblasti životního prostředí, a kde je poptávka v oblasti cestovního ruchu enormně roste enormně. Česká republika má dlouhou tradici v oblasti cestovního ruchu, ale krátkou tradici akademické diskuse udržitelného cestovního ruchu. V obou zemích je téma přechodu k udržitelnému cestovního ruchu v praxi stále výzvou. Obě země tak mají prospěch z projektu - univerzity plánují rozvoj společného výzkumného programu v oblasti udržitelného cestovního ruchu, které se zaměří na jeho sociální aspekty; budou zapojeny do mezinárodního výukového programu, který bude používat získanou případovou studii; příslušné regiony z obou zemí posílí znalosti problematiky udržitelnosti. Komunikace se zúčastněnými stranami se uskutečnila na české straně (buly ale využity též zkušenosti z Islandu). Projekt byl zakončen výzkumnou zprávou, která je také základem připravovaného společného vědeckého článku, který bude publikován nad rámec projektu.

Cestovní ruchy byl identifikován jako výborný prostředek k vyrovnání se s geografickými a demografickými problémy, je však velmi závislý na únosnosti ekosystémů a má různé přímé a nepřímé dopady na jednotlivé zúčastněné strany. Z tohoto důvodu je třeba cestovní ruch  zhodnotit z hlediska potenciálu udržitelného cestovního ruchu v regionu. Zvláště, pokud nebyl v regionu proveden dostatečný výzkum problematiky, jsou velmi důležité pohledy, zkušeností a poznatků o tom, co udržitelný rozvoj a trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu znamená. Tato potřeba je zásadní v okrajových oblastech, kde je poměrně nedotčená příroda (s obzvláště křehké ekosystémy) a nízká hustota obyvatel; což přitahuje mnoho turistů. Z tohoto důvodu, udržitelné využívání přírodních zdrojů v těchto komunitách se stává nutností, aby bylo možné se uživit a udržet dobrou kvalitu života. Výzkum v oblasti rozvoje cestovního ruchu by proto měl zahrnovat místní proměnné komunitního rozvoje, kde všechny zúčastněné strany zohlednění podporu cestovního ruchu. Projekt řeší také nedostatek relevantních zdrojů pro vzdělávání: na univerzitách v ČR, programy související cestovního ruchu jsou studovány především v fakultách ekonomického zaměření, nebo s ohledem na jazykové znalosti (43 specializací); žádné udržitelné obory související cestovního ruchu nebyly zjištěny u téměř 10 000 z oborů akreditovaných v ČR (databáze MŠMT ČR, 2015).

Fotogalerie projektu

kliknutím zobrazíte celou fotogalerii

Veřejná diskuse v Prášilech

1609 Prášily and Prague Discussion

Výzkum na Šumavě

1609 Prášily

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740