COACCH (H2020, 2017–2021)

COACCH (H2020, 2017–2021)

Participativní design posouzení nákladů změny klimatu– COACCH

COACCH bude rozvíjet inovativní vědecký a integrovaný přístup k participativnímu návrhu a realizaci posouzení rizik a nákladů změny klimatu v Evropě ve spolupráci s koncovými uživateli z oblastí výzkumu, podnikání, investic a politiky v průběhu celého projektu. COACCH vylepší databázi důkazů o komplexních řetězcích dopadu změny klimatu a posoudí jejich tržní, netržní, makroekonomické a sociální důsledky v EU. Projekt bude zahrnovat prostorově explicitní modely dopadů, makroekonomické modely s regionálním rozlišením, statistické downscaling techniky a inovativní přístupy bez modelování, které pokrývají tržní (zemědělství, lesnictví, rybolov, průmysl, služby, energetika, zastavěné prostředí, infrastruktura) a netržní odvětví (ekosystémy, zdraví).

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Evropská komise, program Horizon 2020

Doba trvání projektu

 2017-2021

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný PhD.

Partneři projektu

 • FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI Itálie
 • PAUL WATKISS ASSOCIATES LTD Velká Británie
 • INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE Rakousko
 • UNIVERSITAET GRAZ Rakousko
 • STICHTING VU Nizozemí
 • ECOLOGIC INSTITUT gemeinnützige GmbH Německo
 • FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI Itálie
 • MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Nizozemí
 • ASOCIACION BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE - KLIMA ALDAKETA IKERGAI Španělsko
 • CLIMATE ANALYTICS GMBH Německo
 • STICHTING DELTARES Nizozemí
 • GCF - GLOBAL CLIMATE FORUM EV Německo
 • POTSDAM INSTITUT FUER KLIMAFOLGENFORSCHUNG Německo

Popis projektu

COACCH bude rozvíjet inovativní vědecký a integrovaný přístup k participativnímu návrhu a realizaci posouzení rizik a nákladů změny klimatu v Evropě ve spolupráci s koncovými uživateli z oblastí výzkumu, podnikání, investic a politiky v průběhu celého projektu. COACCH vylepší databázi důkazů o komplexních řetězcích dopadu změny klimatu a posoudí jejich tržní, netržní, makroekonomické a sociální důsledky v EU. Projekt bude zahrnovat prostorově explicitní modely dopadů, makroekonomické modely s regionálním rozlišením, statistické downscaling techniky a inovativní přístupy bez modelování, které pokrývají tržní (zemědělství, lesnictví, rybolov, průmysl, služby, energetika, zastavěné prostředí, infrastruktura) a netržní odvětví (ekosystémy, zdraví). Bude explicitně zkoumat konkurenceschopnost a růst, jakož i sociální a hospodářské důsledky globálních změn klimatu v Evropě. COACCH přinese nové poznatky o dopadech a ekonomických důsledcích klimatických bodů zvratu (tipping points), které by mohly být pro Evropu nejvýznamnější, a prozkoumá nový koncept sociálně-ekonomických bodů zvratu vyvolaných změnou klimatu na evropské a národní úrovni. COACCH rozvine ekonomické oceňování opatření v oblasti změny klimatu, přičemž navrhne krátkodobou až dlouhodobou politiku zmírňování a přizpůsobení se změně klimatu, včetně extrémních událostí a bodů zvratu. Bude porovnávat výsledky politik podle různých kritérií rozhodování v rámci nejistoty, čímž se sníží nejistota v hodnocení. Projekt rovněž vytvoří novou generaci funkcí poškození klimatu přístupných různým uživatelům. V závěru bude COACCH využívat širokou škálu inovativních komunikačních a diseminačních aktivit, aby podpořil snadnější přístup k výsledkům, a bude přispívat k významným mezinárodním vědeckým sítím a zprávám (Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), platforma Climate-ADAPT).

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

COŽP bude koordinovat tři výzkumy týkající se (i) hodnocení rizika úmrtnosti způsobeného vlnami tepla, (ii) snížení onemocnění způsobených klíšťaty, zaměřené na dopady lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy v Evropě a (iii) vnímání rizik a preference pro politiky změny klimatu. COŽP se také bude podílet na hodnocení vlivů změny klimatu na produktivitu práce a zejména na cestovní ruch.

Řešitelský tým

 • JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
 • Mgr. Milan Ščasný Ph.D.
 • Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Kryl
 • MSc. Levan Bezhanishvili 
 

Kontakt

Univerzita Karlova
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jak k nám

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Jindra
E-mail: gdpr@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 740