Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

2006 – Economic Valuation of Recreation Functions

Centrum pro otázky životního prostředí UK pořádalo seminář "Ekonomické oceňování rekreačních funkcí lesních ekosystémů". Workshop byl zaměřen na použití metod netržního oceňování v oblasti lesního hospodářství v České republice. Byl zde prezentován současný stav výzkumu v oblasti oceňování rekreačních funkcí lesů. Kromě toho se na tomto workshopu diskutovaly praktické a teoretické otázky tohoto typu výzkumu. Zvláštní důraz byl kladen na diskusi o metodě podmíněného hodnocení, výběrovém experimentu a metodě cestovních nákladů.

.