Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

2006 – LOS Environmentální ekonomie

Na letním odborném semináři environmentální ekonomie byly diskutovány nové poznatky dosažené výzkumníky, akademiky nebo studenty v České republice při aplikaci metodologie neoklasické ekonomie při řešení problémů spojených se životním prostředím. Touto formou dále aspirujeme na vytvoření platformy výzkumníků, akademických pracovníků a studentů v oblasti environmentální ekonomie. Cílem platformy by měla být vzájemná výměna poznatků a informování se o výzkumných aktivitách prostřednictvím pravidelných odborných seminářů a kolokvií.

.