Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

2005 – LŠ Oceňování ŽP CHKO Jizerské hory

Letní škola „Oceňování životního prostředí“, CHKO Jizerské hory

Cílem letní školy bylo seznámit účastníky s teoretickými koncepty oceňování životního prostředí, ukázat jim, jak lze tyto metody prakticky využít při ocenění škod způsobených imisemi na lesních porostech v CHKO Jizerské hory a dále diskutovat jejich další využití v České republice. Další náplní letní školy byla terénní exkurze po CHKO Jizerské hory.

.