Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Konference pořádané a spolupořádané Centrem

Ve dnech 23.–24. listopadu 2009 pořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konferenci „Assessing the Impacts of Environmental Regulation by Macroeconomic Models“. Tématem konference je modelování dopadů environmentální regulace na ekonomiku, zvláště pak na sektor energetiky.