Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

22. února 2005 - Sociálně-ekologický výzkum dopadů Jaderné elektrárny Temelín

Seminář představil dosavadní výsledky výzkumu „Sociálně-ekologických a psychologických dopadů Jaderné elektrárny Temelín na obyvatelstvo", který je organizován na základě „protokolu z Melku", česko-rakouské dohody o dobrovolném a nadstandardním posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí.

Vystoupil PhDr. Ivan Rynda z Centra pro otázky životního prostředí a Fakulty humanitních studií UK, Ing. Jan Těšitel, CSc., z Ústavu ekologie krajiny AV ČR a Ing. Karel Matějka, CSc., z firmy IDS.

Zde jsou ke stažení prezentace, které zazněla na semináři:

Sociálně-ekologické a psychologické dopady Jaderné elektrárny Temelín na obyvatelstvo; (Především pak) dotazníkový průzkum - Jan Těšitel (PDF, 610 kB)

Zpracování dotazníkového šetření k názorům na JETE v jižních Čechách - Karel Matějka (PDF, 360 kB)