Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět vyučuje na Katedře sociologie FF UK Mgr. Iva Zvěřinová ve spolupráci s dalšími pracovníky oddělení environmentální ekonomie a sociologie COŽP UK a Katedry sociologie FF UK.

Garant: Iva Zvěřinová

Cílem kurzu je seznámit studenty s:

  • hlavními tématy a výzkumnými otázkami, kterými se v současné době zabývá environmentální sociologie;
  • významnými teoriemi, které se v rámci environmentální sociologie rozvíjejí;
  • metodologickými přístupy v environmentální sociologii;
  • národními a mezinárodními institucemi, které se podílejí na výzkumu v oblasti environmentální sociologie;
  • výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu a odbornými časopisy a konferencemi, kde se výsledky publikují;
  • volně dostupnými datovými soubory, které se tematicky týkají oblasti environmentální sociologie a možnostmi jejich využití.

Kurz je vyučován v českém jazyce. Vyučován v LS, čtvrtek 18:20-19:55 na Katedře sociologie FF UK v Celetné 13, Praha 1, v učebně č. 17.  

Kurz v informačním systému UK