Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Základní koncepce ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje v globálním měřítku a v historické perspektivě.

Garant: Bedřich Moldan

1.Počátky globálního uvědomění

Carsonová 1962, Den Země 1970, Stockholmská konference 1972.

2.Udržitelný rozvoj

Komise OSN o životním prostředí a rozvoji 1987, Summity OSN (1992 Rio de Janeiro, 2002 Johannesburg).

3.Věda udržitelnosti (sustainability science)

Zásadní význam vědeckého poznání (příklad: ochrana ozonové vrstvy), kvantifikace, interdisciplinarita – transdisciplinarita.

4.Přírodní a ekosystémové služby

Výsledky Miléniového hodnocení ekosystémů (2005).

5.Antropocén a planetární meze

Výsledky konference Planet under Pressure (2012)

6.Ekonomie životního prostředí

Od Mezí růstu k zelené ekonomice. Dokumenty EU (TEEB), OECD (Green Growth Strategy), OSN (Resilient People, Resilient Planet, zelená ekonomika).

7.Životní prostředídemokratické společnosti

Demokratické procesy, EIA, Arhus, nevládní organizace.

8.Mezivládní a mezinárodní instituce

OSN, MEA, EU.

9.Spotřeba a výroba

Úloha soukromého sektoru, vzorce spotřeby a výroby.

10.Environmentálně významné problémy rozvoje

Energie, potraviny, města, suroviny a odpady.

11.Poslední vývoj

Výsledky sumitu Rio+20 (2012), klíčové globální environmentální problémy dneška.

Přednáška je plánována na letní semestr pro magistry OŽP, SKE i další.

Literatura:

Moldan B.: Podmaněná planeta

Nováček P.: Udržitelný rozvoj

UN: Resilient People, Resilient Planet

PuP: Anthropocene

UNEP: GEOs

OECD: Global Environmental Outlook

Millennium Ecosystem Assessment: Synthesis