Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

V rámci sdružení evropských univerzit Virtual Campus for a Sustainable Europe pořádá Centrum pro otázky životního prostředí UK v zimním semestru 2010/2011 e-learningové kurzy k udržitelnému rozvoji, do kterých se mohou zapojit studenti Karlovy Univerzity i dalších univerzit. Všechny kurzy jsou vyučovány on-line, v jazyce anglickém.

 

Následující kurzy jsou součástí programu "Životní prostředí a globalizace v interdisciplinárním pohledu" spolupořádaného Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Institute for Environmental & Sustainability Communication, Leuphana University Lüneburg (viz www.czp.cuni.cz/ispos), který se skládá ze tří e-learningových kurzů (YBQ005,YBQ006, YBQ007) a je zakončen mezinárodní letní školou (YBQ008). Celý program má představit holistický koncept trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k procesu globalizace a podpořit jej příslušnými metodologickými nástroji pro praxi a samostatný výzkum této problematiky. V souvislosti s tím studenti získají kompetence nezbytné k analýze a pochopení problémů udržitelnosti, osvojí si schopnost aktivně pracovat na jejich řešení, utvářet budoucnost společnosti, ve které žijeme, prostřednictvím problémově orientované týmové práce. Předpokladá se účast 15 českých a 15 německých studentů.

Pro absolvování kurzu a jeho uznání jako volitelného/alternativního v rámci Vašich studijních povinností je zapotřebí konzultovat tuto možnost s garantem Vašeho studijního zaměření. Pro bližší informace a přihlášení do kurzu, prosím, kontaktujte !-- var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy83091 = 'lenka.pachmanova' + '@'; addy83091 = addy83091 'czp' + '.' + 'cuni' + '.' + 'cz'; var addy_text83091 = 'koordinátorku kurzů'; document.write( '' ); document.write( addy_text83091 ); document.write( '' ); // -->Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, fakultu, obor, druh/ročník studia a kurz, o který máte zájem).

 

Introduction to Sustainability – YBQ005

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům teoreticky založené pochopení konceptu udržitelného rozvoje, rozvinout jejich schopnost komunikace v anglickém jazyce a zvládat virtuální prostředí, naučit je kriticky myslet a diskutovat o získaných poznatcích se svými kolegy. Trvání: 4.10.2010 - 26.10.2010; v prvním týdnu bude veden dialog se studenty týkající se jejich zájmu o všechny součásti programu.

kurz v informačním systému UK

 

Globalization and Sustainable Development  – YBQ006

(navazující v letním semestru)

V tomto kurzu se studenti zorientují v příležitostech a rizicích globalizačních procesů, a to z pohledu různých oborů. Budou analyzovat případovou studii z Nového Zélandu, což bude základem zvládnutí metodiky práce s případovými studiemi v průběhu letní školy. Naučí se základům odborného psaní a vzájemného posuzování svých prací (proces peer-review). Trvání: 26.10.2010 - 08.03.2011

Kurz v informačním systému UK

 

Syndromes of Global Change – YBQ007

 (navazující v letním semestru)

Účastníci se seznámí s metodou syndromů globálních změn, která umožňuje popis a analýzu udržitelnosti rozvoje, získají dovednost tuto metodu aplikovat na konkrétní symptom - seznámí se tak se skutečným problémem, který je relevantní pro obsah letní školy. Studenti dále pochopí strategie vyhledávání informací, výběru a strukturování znalostí; současně budou zpracována i konkrétní data a informace o symptomech v cílovém regionu letní školy. Poznatky budou diskutovány v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Trvání: 09.03.2011 - 27.05.2011

kurz v informačním systému UK

 

Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation – YBQ008

(navazující v letním semestru)

Letní škola (probíhající v oblasti Krušných hor) je zaměřena na zpracování případové studie z daného regionu s využitím metodiky syndromů globálních změn; studenti společně vytvoří případovou studii, která bude využitelná v praxi. Program bude zahrnovat diskusi a spolupráci s představiteli regionu. Předpokladá se účast 15 českých a 15 německých studentů, kteří absolvovali předchozí výuku a osvojili si relevantní znalosti i dovednosti k týmové práci. Letní škola se uskuteční v Krušných horách v období červenec - září 2011, účast na této letní škole je z větší části hrazena pořadateli. 

kurz v informačním systému UK