Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Garantem i vyučujícím předmětu je prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí.

Přednáška analyzuje environmentální souvislosti současné éry antropocénu (posledních zhruba 200 let). Nástup této éry je charakterizován zlomem křivek demografického a ekonomického vývoje a prudkým růstem nejrůznějších indikátorů (vzorce osídlení, produkce potravin, energetika, doprava atd.)

Kurz v informačním systému UK