Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Garantem předmětu je Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. na Přírodovědecké fakultě UK. Jedním z vyučujících je i prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí.

Předmět nabízí přehled fyziologických aspektů významných globálních problémů lidstva v 21. století: produkce potravin, změny globálního klimatu, nedostatek použitelné vody.

Biologické základy produktivity kulturních rostlin se zaměřením na polní plodiny. Možnosti zvýšení produkce biomasy aplikací fyziologických poznatků. Globální změny klimatu a význam fotosyntézy i antropogenních modifikací koloběhu uhlíku na Zemi. Význam zavlažovaných plodin a biologické aspekty minimalizace spotřeby vody při maximalizaci fotosyntetické produkce. Přírodovědné aspekty trvale udržitelného rozvoje. Doporučuje se předem absolvovat některou z přednášek Fyziologie rostlin.

Kurz v informačním systému UK.