Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět vyučuje na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK pracovník COŽP UK Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Kurz navazuje na Ekonomii životního prostředí I. Zaměřuje se na hodnocení dopadů změn kvality statků životního prostředí a měření blahobytu obecně prostřednictvím metod netržního oceňování. Studenti se seznámí s řadou metod jako metoda cestovních nákladů, hédonické oceňování, defenzivní výdaje, podmíněné hodnocení nebo výběrové experimenty. Kurs je zakončen představením analýzy nákladů a přínosů pro komplexní hodnocení dopadů politik nebo projektů.

Kurz v informačním systému UK

Na kurz navazuje předmět Ekonomie životního prostředí III.