Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět vyučuje na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK pracovník COŽP UK Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Kurz seznamuje se základy teorie regulace, nástrojů a jejich dopadů. Nejdřív je představen problém externích nákladů a jeho řešení prostřednictvím dobrovolného vyjednávání nebo státních intervencí. Po klasifikaci nástrojů environmentální regulace, naváže diskuse jejich účinnosti a fungování, se zaměřením na přednosti a omezení tržně konformních nástrojů. Speciálně se zaměřuje na chování a spotřebu domácností. Ve druhé části se diskutuje problém růstu a udržitelnosti z pozic normativní a pozitivní ekonomie včetně přístupů analýzy "decouplingu" a hypotézy Environmentální Kuznetsovy křivky.

Kurz v informačním systému UK

Kurzu předchází předměty Ekonomie životního prostředí I. a  Ekonomie životního prostředí II.