Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět vyučuje na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK pracovník COŽP UK PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. Kurs rozvíjí základní orientaci v sociální ekologii a znalost jejího přírodovědného základu v globálních souvislostech. Seznamuje s (převážně kvantifikujícími) metodami popisu antropogenních vlivů na životní prostředí i jejich obecnějších společenských souvislostí.

Kurz v informačním systému UK

Navazuje na něj kurz Hodnocení udržitelného rozvoje II.