Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

V rámci sdružení evropských univerzit Virtual Campus for a Sustainable Europe pořádá Centrum pro otázky životního prostředí UK v zimním semestru 2009/2010 e-learningové kurzy k udržitelnému rozvoji, do kterých se mohou zapojit studenti Karlovy Univerzity i dalších univerzit. Všechny kurzy jsou vyučovány on-line, v jazyce anglickém. Pro absolvování kurzu a jeho uznání jako volitelného/alternativního v rámci Vašich studijních povinností je zapotřebí konzultovat tuto možnost s garantem Vašeho studijního zaměření. Pro bližší informace a přihlášení do kurzu, prosím, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, fakultu, obor, druh/ročník studia a kurz, o který máte zájem).

 

Globalizace a udržitelný rozvoj v různých perspektivách - Multiple Approaches to Globalisation and Sustainable Development

Tento kurz je otevřen studentům všech oborů, kteří se chtějí blíže seznámit s hybnými silami globalizace a jejich vlivem na formování dnešního světa. Studenti začínají reflexí vlastních hodnotových orientací stojících v pozadí jednotlivých pohledů, rozvíjejí kritické myšlení, vedou dialog o problémech současného světa atd. Pracují ve skupinách, na tématech, která si volí podle vlastního zájmu. Výsledkem práce v kurzu bude odborná esej na dané téma.

Pracovní zatížení je oceněno 5 ECTS kredity. V informačním systému Univerzity Karlovy naleznete na kurz pod společným názvem E-learning tutorial - Virtual Campus for Sustainable Europe a kódem YME17LELX.

Evropský virtuální seminář (European Virtual Seminar)

Cílem semináře EVS je rozvinout mezioborový a mezinárodní dialog o otázkách udržitelného rozvoje mezi univerzitními studenty z celkem devíti evropských států, a to v prostředí využívajícím moderní komunikační technologie. Jeho podstatou je týmová práce ve skupinách složených ze studentů různých národností a oborů. V těchto skupinách studenti společně zpracovávají případovou studii, která se skládá z analýzy problému, jeho vědeckého uchopení a z doporučení konkrétního řešení. Kurz probíhá v on-line prostředí v angličtině, témata práce pro letošní rok jsou následující: The future of Sustainable Agriculture in Poland, Communicating Strategies for Sustainable Development, Decoupling of Environmental Pressure from Quality of Life, Geoconservation in Hateg Country Dinosaur Geopark, European Water Framework Directive and the Danube basin.

Náplň kurzu předpokládá zapojení 8-10 hodin týdně po 12 týdnů a je ohodnocena 5 ECTS kredity. V informačním systému Univerzity Karlovy naleznete na kurz pod kódem YBAKS15ZI, více informací zde.


Ke stažení