Environment Centre cz bw204
 

JENÍČEK, Vladimír; FOLTÝN, Jaroslav. Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů : Svazek 37. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 130 s. ISBN 80-85368-94-3.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je sedmatřicátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

"[...] Předkládaný text je tvořen kapitolami, zabývajícími se základními okruhy globálních problémů. Do prvé sféry spadají problémy přírodněsociální (demografické, využívání přírodních zdrojů, ekologické, potravinové). Druhý okruh zahrnuje globální problémy intersociální (problém přestavby systému mezinárodních vztahů, problém nebezpečí válek, problém zaostalosti rozvojových zemí aj.) Tento okruh doplňují problémy antroposociální, zahrnující všelidské otázky sociální, humanitární, kulturní. Zvláštní pozornost je věnována principům trvale udržitelného rozvoje.[...]" 

z Úvodu autorů