Environment Centre cz bw204
 

COŽP UK jednak vydáva vlastní publikace v českém a anglickém jazyce a jednak se jeho pracovníci podílejí na tvorbě publikací vydaných jinými vydavatelstvi.

RULÍK, Martin; HUSÁK, Štěpán; KVĚT, Jan a kol. Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů : Svazek 34. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 175 s. ISBN 80-85368-92-7.

VON WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich; LOVINS, Amory B.; LOVINSOVÁ, L. Hunter. Faktor čtyři : Dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů : Nová zpráva Římskému klubu. Překlad z němčiny Milan Petrák, Šárka Crháková. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 331 s. ISBN 80-85368-85-4.