Environment Centre cz bw204
 

COŽP UK jednak vydáva vlastní publikace v českém a anglickém jazyce a jednak se jeho pracovníci podílejí na tvorbě publikací vydaných jinými vydavatelstvi.

Kol. autorů. Hluboká ekologická stopa : Sborník vzpomínek kolegů a přátel Bedřicha Moldana k jeho 75. narozeninám. Editoři Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Tomáš Hák. 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2010. 142 s. Dostupné z WWW: http://www.czp.cuni.cz/knihovna/hluboka_stopa.pdf. ISBN 978-80-87076-14-9.

Hodnocení ekosystémů k miléniu(Millennium Ecosystem Assessment - MA) je doposud nejrozsáhlejším zhodnocením změn ekosystému v posledních desetiletích. Bylo realizováno pod záštitou generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana v letech 2001 – 2005. Hlavním cílem rozsáhlého projektu bylo zhodnocení důsledků změn ekosystémů pro lidský blahobyt na základě vědecky podložených informací. Hodnocení MA je rovněž reakcí na žádosti vlád o informace související s naplňováním čtyř významných mezinárodních úmluv – Úmluvy o biologické rozmanitosti, Úmluvy o boji proti dezertifikaci, Ramsarské úmluvy o mokřadech a Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Výsledky MA jsou však určeny i pro další uživatele včetně vlád jednotlivých států, podnikatelské sféry a průmyslu, nevládních organizací a domorodých obyvatel.

Zjištění MA jsou postupně publikovány v několika tématických zprávách. Těm předcházela publikace Ekosystémy a kvalita lidského života: rámec pro hodnocení, jejíž souhrn je rovněž dostupný v češtině. Tato publikace, která vyšla v roce 2003, nepředkládá žádné konkrétní výsledky, ale popisuje a teoreticky rozvíjí koncepční rámec používaný v projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Zavádí definice ekosystémových služeb, vymezuje parametry kvality lidského života a představuje přístupy ke komplexní analýze ekosystémů.

Approaches to Assessing the Environment_smallCitace

Approaches to Assessing the Environment : Methods on quantification of the economic impacts and externalities within the environmental area : Papers presented at International Roundtable Seminar, Prague, October 2–3, 2003. ŠČASNÝ, Milan, BRŮHA, Jan, FOLTÝNOVÁ, Hana (eds.). Prague: Charles University Environment Center, 2004. ISBN 80-239-3841-X. 231 s.

Podkategorie