Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Studie Konceptualizace a vymezení společenských efektů (přínosů) transformace ústavních služeb na služby komunitní v ČR (2012)

Cílem studie bylo navrhnout metodologické uchopení a vymezení společenských efektů, které budou plynout české společnosti z  deinstitucionalizace sociálních služeb týkající se postižených pacientů na území ČR.  Přehled jednotlivých metod využitelných pro kvantifikaci či peněžní ocenění jednotlivých společenských efektů deinstitucionalizace doplňuje rešerše, dokumentující současný stav poznání ohledně potvrzení, kvantifikace a peněžního ocenění jednotlivých společenských efektů v ČR i v zahraničí. Studie diskutuje možnost provedení přenosu peněžních odhadů ze zahraničních studií do prostředí ČR a poskytuje návrh nejvhodnějších metod pro komplexní hodnocení deinstitucionalizace ústavních služeb.
Studie byla zpracována pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.