Environment Centre cz bw204
 

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR, Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, Číslo projektu: TD03000093

Doba trvání projektu:

2016–2017

Odpovědný řešitel za COŽP UK

Ing. Jan Melichar, Ph.D.

Kontaktní osoba:

Kateřina Kaprová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spolupracující instituce:

  • EKOTOXA s.r.o. (hlavní příjemce)
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • Popis projektu:

Popis projektu

Cílem projektu je inovace a rozšíření metodiky pro oceňování biotopů (metodika oceňování biotopů AOPK). Současně bude vytvořeno uživatelské rozhraní pro aplikaci metodiky v agendách AOPK, kompetentních úřadů státní správy a pro účely kvantifikací v hodnoceních EIA. Konkrétně je cílem projektu:

1) aktualizace, inovace a rozšíření metodiky pro oceňování biotopů ČR,

2) vytvoření webové a mobilní aplikace pro oceňování biotopů na území ČR,

3) aktualizace vhodného právního zakotvení.

Hlavní výsledky projektu:

1. Metodika hodnocení biotopů ČR

2. Softwarová aplikace pro oceňování biotopů

Řešitelský tým za COŽP UK:

  • Kateřina Kaprová
  • Jan Melichar
  • Vojtěch Máca