Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Spolupráce

Životní prostředí se stalo předmětem zájmu nejen praxe, ale i teorie. Stalo se součástí vzdělávacích programů a tématem výzkumu na všech vysokých školách. Význam vysokých škol pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí je nepopíratelný. Vysoké školy jsou proto přímo odpovědné za rozvoj potřebných vědních disciplín a oborů, které dostatečně umožňují životní prostředí studovat a popisovat.

Fórum vysokoškolských učitelů: vzdělávání pro udržitelnou budoucnost se konstituovalo na základě iniciativy Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a v souvislosti s projektem UNDP jako volná organizace členů, kteří mají společný zájem o vysokoškolské vzdělávání v oboru životního prostředí a udržitelného rozvoje.