Environment Centre cz bw204

Oddělení pro výzkum environmentálního chování

Klíčová slova: environmentální chování; postoj; ekosystémové služby; socioekonomické hodnocení

Náš tým: Markéta Braun Kohlová, Kateřina Kaprová, Jan Melichar, Petr Pavelčík, Jan Urban

Oddělení pro výzkum environmentálního chování se zaměřuje na dvě hlavní výzkumná témata. Prvním tématem je výzkum environmentálního chování a jeho faktorů jako jsou postoje, představy, normy a hodnoty. Zabýváme se hlavními typy environmentálního chování jako je doprava, spotřeba energií a potravin. Provádíme laboratorní, webové i field experimenty, nebo korelační studie. Experimentální výzkum environmentálního chování provádíme také s využitím naší laboratoře BERLAB (Behavioral Research Laboratory, https://www.czp.cuni.cz/orsee).

Druhým tématem našeho oddělení je aplikovaný výzkum zaměřený na hodnocení ekosystémových služeb. Zabýváme se analýzou poptávky po rekreaci, socioekonomickým hodnocením lesních majetků, vodohospodářských soustav a člověkem pozměněné krajiny (např. po povrchové těžbě uhlí). Dále se zabýváme ekonomickým hodnocením volně rostoucích dřevin a vyhodnocováním škod na porostech v souvislosti s klimatickou změnou a znečištěním ovzduší. 

Projekty oddělení pro výzkum environmentálního chování