Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Charles-University-symbol-2Seminář proběhl dne 17. října 2012 v Karolinu, Praha

Cílem semináře bylo představit a diskutovat výsledky výzkumu v oblasti hodnocení dopadů environmentální zátěže na lidské zdraví v kontextu hodnocení dopadů na zdraví (Health Impact Assessment), možných průniků s hodnocením zdravotnických technologií (Health Technology Assessment) a využití těchto postupů při tvorbě a hodnocení politik a nástrojů regulace.

Program semináře 

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde:

Představení semináře

Nové poznatky ve výzkumu dopadů znečištěného ovzduší na lidské zdraví

Přístupy hodnocení dopadů na lidské zdraví a využití poznatků výzkumu

Ochota platit za vyhnutí se onemocnění

Ochota platit za snížení rizika úmrtí

Co je (a co není) HTA

Zkušenosti s využitím QALY pro posuzování nákladů a přínosů zdravotních intervencí

Reforma zdravotnictví a role HTA