Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

uskutečněné v rámci projektu výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí České republiky VaV/IC/5/6/04 „Environmentální vlivy na zdraví dětí“


Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze provádí výzkum na téma zdraví a nemoc dětí podporované grantem Ministerstva životního prostředí. Sběr dat pro tento výzkum provádí agentura SC&C. Celkem bude v tomto dotazníkovém šetření osloveno 750 - 800 domácností, resp. vybrané matky dětí, které byly již v minulosti zapojeny do Programu Teplice a na něj navazujícího výzkumu Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM AV ČR). Agentura SC&C osloví domácnosti na základě databáze adres dodané ÚEM AV ČR.

Cílem dotazníkového šetření je výzkum postojů rodičů k nemocnosti svých dětí, včetně zjišťování okolností, které doprovázejí onemocnění dítěte a možných preventivních opatření, která by byli rodiče ochotni podstoupit, aby se jejich děti i oni sami vyhnuli určitým onemocněním. Kromě toho jsou v dotazníkovém šetření zjišťovány socio-ekonomické charakteristiky zkoumaných domácností. Na základě těchto informací bude konečným cílem projektu odhadnout celkové společenské náklady poškození zdraví dětí ze znečištění životního prostředí a poskytnout doporučení pro politická rozhodnutí a nástroje regulace.

Informace získané od respondentů jsou anonymní a přísně důvěrné. Tazatelé agentury SC&C uzavřeli smlouvu o mlčenlivosti, s informacemi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (č. reg. 00008490/001 ze dne 23. 6. 2001).

Celý projekt je nekomerční a není prováděn ani pro potřeby zdravotních pojišťoven, ani farmaceutických firem, ale bude sloužit čistě výzkumným účelům.

Výzkum probíhá během října 2004 – prosince 2005, dotazníkové šetření v květnu až červnu 2005. Shrnutí výsledků tohoto dotazníkového šetření jako i celého výzkumu můžete po skončení projektu najít na internetových stránkách Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v rámci informací o průběhu projektu VaV Environmentální vlivy na zdraví dětí.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze si dovoluje touto cestou poděkovat všem respondentům, kteří se zúčastní tohoto dotazníkového šetření.

Chcete-li se dovědět více o metodách a využití našeho výzkumu, kontaktujte prosím níže uvedeného pracovníka Centra. Uvítáme také jakékoli Vaše postřehy, komentáře a doporučení. 


Koordinátor projektu

Mgr. Markéta Braun Kohlová

Email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.