Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

Zpráva projektu INHERIT „Five-Country Survey Report“, zkoumá postoje, preference a chování obyvatel České republiky, Lotyšska, Portugalska, Španělska a Velké Británie v souvislosti se spotřebou potravin, fyzickou aktivitou a energeticky úsporným bydlením. Vychází z dotazníkového šetření z roku 2018, kterého se zúčastnilo celkem 10 288 respondentů. Výzkum zkoumá, jaký efekt by mohly mít finanční pobídky a poskytnutí informací na ochotu změnit životní styl, aby byl zdravější a udržitelnější. Celá zpráva v angličtině je ke stažení zde