Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

Projekt PEOPLE (ERASMUS+) se blíží do finále prvního výukového cyklu

Na Co-Creation campu, který pořádala Vrije Universiteit v Amsterdamu, jsme  diskutovali zkušenosti z 1. výukového cyklu a představili výsledky české studie realizované v rámci projektu PEOPLE. Intenzivní dvoudenní program Co-creation campu zahrnoval prezentace a workshopy, při nichž jsme společně hledali způsoby, jak mohou společenské vědy přispět k řešení výzev, kterým čelí podniky při vývoji svých produktů a jejich uvádění na trh. Diskuse proběhla s ostatními členy týmu projektu PEOPLE z Nizozemska, Slovinska a a Velké Británie s 30 nizozemskými odborníky na udržitelnou energetiku a udržitelné podnikání

IMG 20180704 122031 smStudentky FSV UK měly příležitost prezentovat výsledky studie, na jejímž řešení se podílely spolu s výzkumníky Centra pro otázky životního prostředí UK a zástupci Výzkumného ústavu pozemních staveb. Studie se zaměřila na efektivitu behaviorálních nástrojů, s nimiž je možné dosáhnout úspor energie na vytápění ve veřejných budovách.

DSC 6348aŘada společenských aktivit doprovázejícíh hlavní program  Co-creation campu umožnila neformální diskuse o přínosech roční spolupráce mezi studenty, vysokoškolskými pedagogy a zástupci firem. Hlavně ale umožnila navázat přátelské vztahy mezi lidmi s různým odborným i kulturním zázemím.“