Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Níže naleznete program mezinárodní konference "Co znamená udržitelnost pro univerzity", jež se konala 5.–6.9.2005 v areálu Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích.

pondělí 5. září 2005

9:00 – 9:30

Prezence

9:30 – 9:40

Zahájení setkání (Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK)

9:40 – 10:00

Aktivity oficiálních autorit vyzývající k zapojení hlediska udržitelného rozvoje do činnosti vysokých škol

– Plán implementace ze Summitu Země v Johannesburgu (2002), Strategie Evropské hospodářské komise, Lisabonský proces, Rámcové vzdělávací programy a další. (Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK)

10:00 – 10:20

Dekáda OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

– Informace o Dekádě a způsobech její realizace. (Jaroslava Moserová, předsedkyně České komise pro UNESCO, nebo Karel Komárek, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO)

10:20 – 10:50

Interdisciplinarita, transdisciplinarita a vysokoškolské vzdělávání (Ivan M. Havel, Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova v Praze)


10:50 – 11:20


Přestávka na kávu

11:20 – 12:00

Co očekává praxe od univerzit

Martin Říha, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Ivana Bartáková, Johnson & Johnson)

12:00 – 12:15

Co umí skutečný absolvent – Příspěvek nedávného absolventa o tom, jak jej vysoká škola v oblasti udržitelného rozvoje připravila pro výkon povolání. (Eliška Kotíková, oikos)

12:15 – 12:30

Odpověď vysokých škol na výzvy po udržitelnosti (Ivan Wilhelm, rektor Univerzity Karlovy v Praze, předseda České konference rektorů)


12:30 – 13:30


Přestávka na oběd

13:30 – 17:30

Prezentace přihlášených příspěvků. moderuje Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK (s přestávkou na diskusi a kávu)

Podrobný program, zahrnující texty jednotlivých příspěvků


19:00


Společenský večer s malým občerstvením

Úterý 6. září 2005 

9:00 – 9:10

Czech Experience with Education for Sustainability (Reflection of Hidden Paradigms) (Jana Dlouhá, Charles University Environment Center)

9:10 – 9:50

Boundary-Work – The Tension Between Diversity and Sustainability – Tvorba spolupráce a konsenzu přes bariéry rozdílnosti. Příspěvek bude prosloven anglicky. (F.W.J. Keulartz, Social Sciences Group, Wageningen University, Nizozemí)

9:50 – 10:30

Development of Innovative Higher Education in Biochemistry and Biotechnology – Prezentace vlastní praxe s výukou na Open University of the Netherlands. Příspěvek bude prosloven anglicky. (Rietje van Dam-Mieras, Faculty of Natural Sciences, Open University of the Netherlands, Holandsko)


10:30 – 11:10


Přestávka na kávu

11:10 – 11:50

Higher Education Partnership for Sustainability

– Projekt zaměřený na zavedení strategie udržitelného rozvoje na britských univerzitách.

Masters in Leadership for Sustainable Development

– Představení magisterského studijního programu vzdělávajícího budoucí lídry schopné realizovat myšlenku udržitelného rozvoje.

(Andy Johnston, Forum for the Future, Londýn, Velká Británie)

11:50 - 12:30

Teaching Sustainability in the Study Programme Social Ecology in Vienna – Představení výuky a složení magisterského programu Sociální ekologie zaměřeného na udržitelný rozvoj. Studijní program je určen pro studenty s bakalářským titulem z různých vědních oborů. Příspěvek bude prosloven anglicky. (Simone Gingrich, Institute of Interdisciplinary Studies of Austrian Universities – „meziuniverzitního“ institutu založeného společně univerzitami v Klagenfurtu, Vídni, Grazu a Innsbruck; Rakousko)

12:30 – 13:00

Panelová diskuse ke třem tématům konference Uvede a moderuje Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK

13:00 – 13:15

Závěr konference


13:15


Oběd