Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Konference je příspěvkem k zahájení Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj na půdě vysokých škol. Má připomenout možnosti univerzit při uplatnění tématu udržitelnosti ve výuce, výzkumu a při spolupráci s praxí. Je příležitostí k reflexi existujících zkušeností, představení budoucích strategií a diskusi případných bariér ovlivňujících jejich úspěšnou realizaci. Konference by měla být současně dialogem o podobě komunikace a spolupráce v trans- a interdisciplinární oblasti.

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Areál Jinonice, U kříže 8, Praha 5

Datum konání: 5.–6. září 2005

 

Náplň konference

Konference je příspěvkem k zahájení Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj na půdě vysokých škol. Má připomenout možnosti univerzit při uplatnění tématu udržitelnosti ve výuce, výzkumu a při spolupráci s praxí. Je příležitostí k reflexi existujících zkušeností, představení budoucích strategií a diskusi případných bariér ovlivňujících jejich úspěšnou realizaci. Konference by měla být současně dialogem o podobě komunikace a spolupráce v trans- a interdisciplinární oblasti.

Témata konference:

I. Uplatnění tématu udržitelného rozvoje ve vysokoškolském vzdělávání (obsahové a formální hledisko).

II. Možnosti a bariéry interdisiciplinárního a transdisciplinárního dialogu (v oblasti teorie i praxe).

III. Univerzity jako významný faktor rozvoje (partnerství univerzit s dalšími veřejnými a soukromými institucemi, příklady společných projektů).

Tato témata považujeme za důležitá pro podporu vzdělávání k udržitelnosti na dnešních vysokých školách v ČR.

Konference je pořádána Fórem vysokoškolských učitelů, jakožto jeho příspěvek k Dekádě OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Tato Dekáda byla zahájena právě 1. března 2005 a potrvá do roku 2014.

Ke stažení

Fórum vysokoškolských učitelů

Fórum vysokoškolských učitelů je službou univerzitním učitelům. Smyslem jeho činnosti je trvale přispívat k vyjasňování a vytváření obsahu, rozsahu a metod vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Je otevřeným prostorem pro formulaci společných vizí a diskusi o (interdisciplinárních) formách spolupráce při jejich uskutečňování. Fórum zprostředkovává univerzitním učitelům možnosti navazování kontaktů včetně zahraničních, poskytuje příležitost k prezentaci výsledků a výměně zkušeností, napomáhá tak při hledání inspirace a povzbuzení. Oproti předchozím setkáním Fóra vysokoškolských učitelů bude tato konference dvoudenní.

Dekáda OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Cílem Dekády OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji je upozornit na významnou roli, kterou hraje vzdělávání v úsilí o zvýšení kvality lidského života v perspektivě budoucích generací. Dekáda je příležitostí ke spolupráci pestré škály institucí, jejímž výsledkem má být kvalitativní posun ve vzdělávání na všech úrovních, mj. také na vysokých školách.

Organizační tým konference

Bedřich Moldan, Ivana Hönigová, Jana Dlouhá