Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Kurz se zabývá otázkami, jakým způsobem lidská společnost závisí na přírodních ekosystémech. Představuje analytické přístupy, indikátory, modely a scénáře využívané k hodnocení služeb ekosystémů. Studenti se seznámí rovněž se základními přístupy ke klasifikaci ekosystémových služeb. Výuka rovněž přiblíží přístupy, se kterými pracují mezinárodní organizace a pracoviště sdružené zejména v rámci Ecosystem Services Partnership. Nedílnou součástí jsou otázky ekonomických dopadů lidského využívání ekosystémů. Kurz je koncipován nejenom jako teoretický přehled současných poznatků, ale rovněž vybaví studenty nástroji k praktickému rozhodování při správě ekosystémů.

Kurz v informační systému UK