Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Kurz má seznámit studenty se základními pojmy ochrany životního prostředí. Přednášky jsou rozděleny do pěti po 
sobě následujících oddílů: 
1. Úvod 
2. Planetární systém 
3. Přírodní zdroje 
4. Životní prostředí a jeho ochrana 
5. Situace v České republice 

Garant kurzu: Tomáš Cajthaml, přednášející Tomáš Cajthaml, Jan Frouz