Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Kurz rozvíjí základní znalosti o metodách hodnocení vztahů mezi lidskou společností a životním prostředí. Vychází z konceptu socio-ekonomického metabolismu; studenti se seznámí s hlavními přístupy pro výpočet indikátorů zátěže prostředí energetickými toky, materiálovými toky a indikátorů vypovídajících o nárocích na území. Pozornost je věnována zejména interpretačním možnostem výsledných indikátorů. 

Garant kurzu: Tomáš Hák, přednášejí též Jan Kovanda a Davi Vačkář